AKADEMIE, o.p.s.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE DOKUMENTY PROGRAMY REFERENCE NABÍDKA KONTAKT

stavebnictví

strojírenství

kartografie a geodézie

výpočetní a spojovací technika

tvorba krizových plánů a dokumentace

tvorba bezpečnostní politiky

školící činnost

nabídka služeb

stavebnictví

Nabízíme spolupráci ve vědeckém výzkumu, vývojové, expertní, znalecké a analytické činnosti oblastech:

  stavební materiály

  technické zabezpečení staveb

  zesilování, obnova a stavby mostů a silnic

  riziková analýza vlivu stavební činnosti na životní prostředí