AKADEMIE, o.p.s.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE DOKUMENTY PROGRAMY REFERENCE NABÍDKA KONTAKT
 

společnost

AKADEMIE o.p.s.

je zřízena k obecně prospěšným cílům, zejména za účelem rozvoje duchovních hodnot a podnikatelské činnosti.

 

Tato společnost není založena za účelem vytváření zisku a její hospodářský výsledek musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb a financování akcí vedoucích k naplnění cíle společnosti.

 

(ze STATUTU AKADEMIE o. p. s.)