AKADEMIE, o.p.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE DOKUMENTY REFERENCE NABÍDKA KONTAKT
 

reference

Ve všech oblastech AKADEMIE o.p.s. zaručuje prostřednictvím svých a externích pracovníků kvalitní výsledky práce. Společnost úzce spolupracuje s Univerzitou obrany v Brně a opírá se o vysoce kvalifikované a zkušené vědeckopedagogické pracovníky jejího sboru. Dále spolupracuje s význačnými tuzemskými i zahraničními experty v oblastech, které jsou uvedeny na těchto internetových stránkách.

S nabídkou našich spolupracovníků se můžete seznámit na jejich www stránkách: